วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2552

cartoon+matte painting


ลองทำแมทเพ้นติ้งให้ใช้ในงานการ์ตูนดูผลงานออกแบบฉากออกมาได้ประมาณนี้ครับ
แสดงความคิดเห็น