วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

kavin_project_test


เริ่มต้นการทำงานฉากกาวินแมนนะครับ


หลังจากรอเวลาทำจริงอยู่พักใหญ่
รอเนื้อเรื่องปรับปรุ่งใหม่แล้วจะเอางานมาให้ชมกันต่อไปครับ

laboratory secret sketch

scene shot sketch
kavinman project test
วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2552