วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552

kavin_project_test


เริ่มต้นการทำงานฉากกาวินแมนนะครับ


หลังจากรอเวลาทำจริงอยู่พักใหญ่
รอเนื้อเรื่องปรับปรุ่งใหม่แล้วจะเอางานมาให้ชมกันต่อไปครับ
แสดงความคิดเห็น