วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552

girl race

ช่วงวันหยุดลองวาดสาวๆดูมั'งานออกมาไม่เหมื่อนที่เคยทำ
ส่วนใหญจะวาดแต่ฉากๆๆ
แสดงความคิดเห็น